Överenskommelse

Information om resegaranti

1. Kataloger, broschyrer, prislistor samt information på Internet som tillhandahålls resenärer ska innehålla information om resegaranti på det sätt som anges nedan.

2. Informationen ska finnas på framträdande plats, t.ex. på webbplatsen eller i katalogen och i anslutning till presentationen av de allmänna och särskilda villkoren för arrangemanget. Informationen ska inte avvika i storlek från annan information som den presenteras i samband med.

3. Informationen ska ha följande lydelse.

Viktigt att veta om resegarantier

Paketresor

En paketresa är ett arrangemang som består av transport eller inkvartering samt någon av dessa tjänster i kombination med en turisttjänst, som utgör en inte oväsentlig del av arrangemanget och som inte är direkt knuten till transporten eller inkvarteringen, som t.ex. hyrbil, teaterbiljetter eller inträde till ett idrottsevenemang. En paketresa måste vara längre än 24 timmar eller innehålla inkvartering. En paketresa säljs till ett helhetspris eller till skilda priser som är knutna till varandra. Resegaranti ska finnas för alla paketresor, oavsett om de säljs till privatpersoner eller företag såvitt det inte finns ett avtal om affärsresor med företaget.

Resegarantilagen gäller även följande resor om dessa köpts av privatpersoner:

Sammanlänkade researrangemang

Resegarantin omfattar även resetjänster som där en näringsidkare (Saltour) underlättar förmedling eller köp av olika resetjänster i separata avtal vid ett och samma tillfälle/kontakt med resebyrån. Avtal om kompletterande resetjänst ska tecknas inom 24 timmar.

Stolsförsäljning

Även den som bara har köpt en transport kan få ersättning ur resegarantin om transporten sker tillsammans med en paketresa, t.ex. på ett charterplan eller en buss. Den som bara köper en reguljär biljett är däremot inte skyddad av resegarantin.

Utbildningsresor

Den som köpt en resa som består av transport och utbildningsvistelse med inkvartering i form av boende i värdfamilj kan få ersättning ur resegarantin. Detta gäller även om inkvarteringen är gratis.

Ansökan om ersättning skall ha kommit in till Resegarantinämnden senast tre månader efter det att resan blivit inställd, avbruten eller av annan anledning inte blivit av.

För mer information gå in på kammarkollegiet.se eller ring Kammarkollegiet/ Resegarantinämnden på 08-700 08 00

Affärsresor

Affärsresor
Statistik och uppföljning
Se din resplan
24 timmars service